Info

Is het gebruikte schuim niet te licht zodat de behandelde tank kan naar boven komen ?

 

Neen, ten eerste is een tank dewelke buiten dienst wordt gesteld bijna steeds een oude tank dewelke reeds jaren onder de grond zit. Hierdoor zit deze als het ware vastgezogen vergelijkbaar met een lege emmer die in de modder zit.

Hiervoor heb je ook een grote kracht nodig om hem los te wrikken. Bijkomend bewijs, de tank is tijdens zijn gebruik reeds vele malen leeg of bijna leeg geweest, soms voor langere perioden bv zomer en toch is de tank niet naar boven gekomen. Ten tweede heeft het schuim toch ook wel een gewicht en daarbovenop neemt het schuim vocht (en eventuele verontreinigingen) op zodat het gewicht toeneemt.

Is een andere vulling niet beter (of goedkoper)?

 

 

 Neen, om een tank te vullen met zand of beton is in tegenstelling met schuim (camionette) zwaar materiaal nodig, vrachtwagen en eventueel extra (beton)pompen om het zand of beton in de tank te krijgen. Daardoor is het geheel veel omslachtiger, duurt langer. Dit maakt het geheel duurder en kans op beschadiging van oprit is bestaande.

 

Indien de tank na het vullen om één of andere reden toch moet verwijderd worden, wat dan?

 

 Het schuim is achteraf vrij eenvoudig te verwijderen, hetzij manueel (versnijden en brokken afbreken) hetzij met hogedruk waterstraal (500bar en hoog debiet) waardoor de schuimstructuur volledig wordt verbroken. Er rest dan ook zeer weinig (gewicht) afval. In tegenstelling met zand of beton, waar er zeer veel gewicht aan afval ontstaat en het zeer omslachtig is om een brok beton van bv 5m³ te verpulveren.

Wat met vloeibaar zand?

 

 Laat ons duidelijk zijn, vloeibaar zand bestaat niet (zand is een vaste stof), wel wordt dit soms verkocht. Doch dit betreft GEEN zand, maar een mengeling van vliegas en fijn zand, vliegas bevat zeer veel zware metalen, geeft het radioactief en giftig radon af en hoort thuis op een klasse I stort niet in Uw tank.

Is er nog een ander schuim dat gebruikt wordt in plaats van het poly-uretaanschuim?

 

 Ja, enkele gebruiken het formaldehydeschuim, dit schuim is wit van kleur, geeft een giftig gas vrij dat kankerverwekkend is en hoort ook niet in Uw tank.

Sommigen bieden zelfs bio-afbreekbaar schuim aan, laat u niks wijsmaken, het schuim waarmee de tank dient te worden gevuld moet inert zijn. Dit wil zeggen dat de eigenschappen van het schuim in de tijd niet mag veranderen. Indien het zogenoemde bio afbreekbaar schuim wel degelijk bio afbreekbaar is, wil dit zeggen dat na enige tijd uw tank terug leeg is, wat waarschijnlijk niet de bedoeling is.

Wat zijn de voordelen van het poly-uretaan schuim?

 

1. Het is een compacte installatie dewelke in een bestelwagen is ingebouwd, hierdoor geen zware vrachtwagens op uw oprit, geen beschadiging van poorten, hekkens etc en een zeer goede toegankelijkheid bv in overdekte garages en andere lagere gebouwen.

2. De installatie is standaard met 50m slangen zodat vanaf de bestelwagen een tank 50m verderop nog kan gevuld worden.

3. Wij gebruiken 2 krachtige installaties dewelke 250m³ (250.000l) schuim per uur kunnen produceren. Het gaat dus snel en wij nemen niet veel van Uw kostbare tijd in beslag.

4. De procedure is explosieveilig en milieuvriendelijk immers het drijfgas is stikstof (80% van de door ons ingeademde lucht is stikstof) en tijdens de reactie komt CO2 vrij. Deze twee onschadelijke gassen vullen de tank zodat de tank zuurstofloos is en er geen explosiegevaar bestaat (dus uitermate geschikt voor het behandelen van benzinetanks), beide gassen zijn tevens ook voor ons milieu onschadelijk.

5. Wij kunnen ook tanks vullen via de vulleiding (zonder verwijderen van het mangat) wat onmogelijk is met de alternatieven van PU schuim.

 

 

 

 

 HEEFT U EEN VRAAG?

 

©Thaann engineering