Service

Service

 

Buiten dienst stellen van ondergrondse opslag- en stookolietanks :

na reiniging en verwijdering van het afvalrestant kunnen de tanks ofwel verwijderd worden, ofwel ter plaatse blijven naargelang de ligging van de tank.

De tanks dewelke ter plaatse blijven, worden opgevuld met behulp van een 2-component inert schuimsysteem volgens VLAREMII 6.5.5.5.

 

Buiten dienst stellen van bovengrondse tanks (ook keldertanks):

deze worden na reiniging verwijderd met de best beschikbare middelen naargelang de ligging en omstandigheid.

 

Steeds worden alle nodige attesten afgeleverd.

 

 

Indien de tank na het vullen om één of andere reden toch moet verwijderd worden, wat dan?

 

 

 

 Het schuim is achteraf vrij eenvoudig te verwijderen, hetzij manueel (versnijden en brokken afbreken) hetzij met hogedruk waterstraal (500bar en hoog debiet) waardoor de schuimstructuur volledig wordt verbroken.

 

Er rest dan ook zeer weinig (gewicht) afval. In tegenstelling met zand of beton, waar er zeer veel gewicht aan afval ontstaat en het zeer omslachtig is om een brok beton van bv 5m³ te verpulveren.

 

zie www.condebo.be voor het verwerken van opgeschuimde tanks

 

 

 HEEFT U EEN VRAAG?

 

©Thaann engineering